MKB heeft té oude, of geen website

Het MKB hecht té weinig aandacht aan een goede website. Een kwart van de kleinere bedrijven heeft een website die ouder is dan vier jaar en 28 procent heeft helemaal geen website aldus een recent onderzoek van DTG, voorheen De Telefoongids. Door het ontbreken of niet up-to-date zijn van een website laten deze digitale verstekelingen behoorlijk omzetpotentieel links liggen meent DTG.

De resultaten van het onderzoek, dat de helft van de respondenten een erg oude, of helemaal geen website heef,.worden bestempeld als 'nog net niet schokkend', maar voor een land dat zich als kenniseconomie en online voorloper profileert zit er nogal groot gat tussen voor- en achterhoede. Mocht er al sprake zijn van e-commerce, dan is die winkel ingericht naar de maatstaven van 2008. En de kans is aanzienlijk dat vrijwel geen van die sites is geoptimaliseerd voor tablets of smartphones. En dat terwijl anno nu gemiddeld toch zeker twintig procent van het bezoekersverkeer komt via telefoons en tablets.

Het geschetste beeld strookt met de bevindingen van de lokale Amsterdamse zoekmachine voor (fysieke) winkels Voradius. Dat meldde dat, gekeken naar de lokale detailhandel, tweederde van de winkeliers geen webshop heeft.

Wel plannen voor een nieuwe website

DTG vroeg ook naar de online intenties van de MKB’ers: 37 procent zegt te willen investeren in een nieuwe website. Ergens binnen nu en twee jaar.

De MKB Online Monitor wordt vanaf nu ieder half jaar gepubliceerd. Daarmee hoopt de uitgever trends te kunnen tonen over de ontwikkeling in mentaliteit en activiteit van de Nederlandse kleinere ondernemer. De deelnemers aan het onderzoek zijn doorgaans bedrijven met tussen de een en tien man personeel, werkzaam in de bouw, detailhandel, zorg, groothandel, horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek.

Al eerder uw website vernieuwen?