Hoe bereikbaar zijn ondernemers?

mobiele telefoonBel maar, mail maar…we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Althans, dat zegt meer dan de helft van de ondernemers in het MKB. Ze willen bereikbaar zijn om in te kunnen grijpen als het nodig is. 10 procent geeft aan buiten kantooruren niet bereikbaar te willen zijn.

De bereikbaarheid van de MKB-ondernemers is in kaart gebracht in het onderzoek ‘Mobiel werken – Overal Ondernemen’ van MKB-Nederland en KPN.
Uit het onderzoek, waaraan ruim 500 kleine en middelgrote bedrijven meededen, komt verder naar voren dat 34 procent van de ondervraagden ’s nachts en in het weekend niet bereikbaar is. De voornaamste redenen om niet 24 uur per dag beschikbaar te zijn is het bewaken van de balans tussen privé en werk.

Enkele vragen en antwoorden uit het onderzoek:

Wat is uw ervaring met mobiel werken?
Een grote meerderheid is op kantoor en onderweg altijd goed bereikbaar.

Wat is de mate van bereikbaarheid?
Bijna 60 procent geeft aan weinig problemen te hebben met het bereikbaar zijn. Voor 40 procent is de bereikbaarheid thuis minder door netwerk- en verbindingsproblemen.

Wat is uw ervaring met online samenwerken?
Veel ondernemers zijn nog niet bekend met de technieken voor videoconferencing, zoals Google Hangout en Microsoft Lync.

Wat is uw kennis/gebruik van moderne communicatiemiddelen?
19 procent gebruikt vooral de mobiele telefoon. Ook 19 procent geeft de voorkeur aan e-mail. Een berichtenservice geniet de voorkeur bij 14 procent. Persoonlijk contact is voor 17 procent het meest belangrijk. Ook social media (12 procent) worden ingezet om bereikbaar te zijn.

Bron: MKB Nederland

Mijn vragen

Iets meer dan de helft van de ondernemer in het MKB is dus altijd bereikbaar. Hoe zit dat met ZZP'ers? Is dat percentage hoger? En ben jij altijd bereikbaar? Waarom niet/wel?

Plaats reactie