Freelancen...en je inkomsten

GeldFreelanceFactFinder© stelde de vraag: is je freelancewerk je enige inkomstenbron? Uit de antwoorden bleek dat dit inderdaad voor 73 procent van de respondenten het geval is. 53 procent heeft een omzet van meer dan € 50.000, 10 procent ontvangt tussen de €  25.000 en € 50.000 en ook 10 procent moet het doen met minder dan € 25.000.

Van de 27% van de freelancers die naast hun freelancewerk ook een salaris krijgen bij een werkgever bleek grofweg de helft meer dan €  0.000 omzet te maken. 4 procent zit tussen de € 25.000 en € 50.000, en zo’n 9 procent een aanvullend inkomen vanuit een omzet lager dan € 25.000.

Twee typen freelancers

De belastingdienst onderscheidt twee typen inkomsten van freelancers:

  • De inkomsten van freelancers die freelancewerk als enige inkomstenbron hebben worden beschouwd als winst uit onderneming.
  • Freelancers die freelancen combineren met bijvoorbeeld een parttime baan in loondienst zien hun inkomsten beoordeeld als resultaat uit overige werkzaamheden.

Inkomsten krijgen

Uit een kwartaalonderzoek van ZZP Barometer blijkt dat maar liefst 86,6 procent van de ondervraagde zelfstandig ondernemers actief is op online sociale netwerken.
Gemiddeld besteden zpp’ers jaarlijks 25% van hun tijd aan acquisitie – een kwart van de ondervraagden geeft aan weleens één of meerdere opdrachten uit de nieuwe sociale media te hebben gegenereerd.

Doe jij aan acquisitie en zo ja, hoe?

Plaats reactie