Lompe spelfoutverbeteraars

MdW tekstTaalfouten. Vooral op internet zie je ze vaak en veel. Veel mensen ergeren zich aan spelfouten en hebben de neiging om verkeerde taalcombinaties, fout gespelde woorden en verkeerd gebruikte dt's te verbeteren. Logisch, zul je misschien denken. Maar onderzoekers van de  universiteit van Michigan menen dat het iets over je persoonlijkheid zegt hoe je omgaat met taalfouten van anderen.

Mensen die zich ergeren aan taalfouten en deze willen verbeteren zijn minder aardige persoonlijkheden, zo lijkt het. De onderzoekers van de universiteit lieten 83 proefpersonen eerst allerlei informatie over zichzelf geven en vragen beantwoorden. Daarna kregen ze foutloze e-mails te lezen en e-mails waarin juist veel type- en grammaticale fouten stonden. Na het lezen van de e-mails moesten ze aangeven wat ze van de teksten vonden en de schrijvers beoordelen op bijvoorbeeld intelligentie en vriendelijkheid. En wat bleek? De proefpersonen die extravert waren of als vriendelijk bekend stonden keken door de spelfouten heen en lieten zich bij de beoordeling van de schrijvers daar niet door leiden. Ze hadden meer oog voor de inhoud en minder voor de fouten. De proefpersonen die als introvert of onaardiger bekend stonden, ergerden zich daarentegen veel meer aan de spelfouten. Mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ze minder goed kunnen omgaan met afwijkingen en vinden dat typefouten te voorkomen zijn.

De onderzoekers concludeerden dan ook dat wie zich ergert  aan spelfouten en iemand op taalfouten wijst een onvriendelijker mens is en zelfs een beetje lomp. Behalve dan die collega die mij wees op een spelfoutje!

Of je die conclusie kunt trekken met een test van 83 personen wil ik in het midden laten. Feit is wel dat spelfouten niet altijd iets zeggen over de intelligentie van de auteur. Je teksten laten controleren door een derde is dan ook een goede manier om die spelfoutjes op te sporen. Want een spelfoutje is zo gemaakt! En daar wildt ik het bij laten ;-)

Plaats reactie